V současné době jsou sportovní činnost klubu a provoz areálu na Červenohorském sedle velmi organizačně rozsáhlé. Z toho důvodu klub rozdělil obě složky na samostatné jednotky a pro zabezpečení hospodářské činnosti vybudoval profesionální aparát. Koordinaci a řízení klubu zajišťuje Výkonný výbor volený Valnou hromadou. Valná hromada je nejvyšší rozhodující a řídící prvek klubu. Kontrolní činnost zabezpečuje Revizní komise.

Sportovní činnost je zajišťována jednotlivými Sportovními úseky, které mají stvořenou svoji strukturu pro efektivní systematickou práci v přípravném a závodním období a pro dosažení co nejlepších výsledků v soutěžích.

Sportovní úseky tvoří:
a) úsek alpských disciplín – závodní činnost
b) úsek běžeckého lyžování – závodní činnost
c) úsek akrobatického lyžování – závodní činnost
d) úsek sportovního lyžování – rekreační lyžovaní, organizace pořádání závodů
e) úsek sportovně technický – organizace pořádání závodů

Podrobná struktura členění klubu je znázorněna v Celkovém schematu uspořádání klubu – i s ohledem na další rozvoj areálu (některé pozice zatím nejsou naplněny nebo jsou sloučené).

Kontakty na vedení klubu: viz sekce Kontakty.